e-shop
e-shop

Naše kurzy

Naše vzdělávací kurzy pro děti a dospělé využívají výhradně metodiku mexické asociace Viendo por el Mundo.

Lze je brát jako součást osobnostního rozvoje nebo jako vědomá práce vedoucí ke zlepšení různých problémů či omezení, které nás v životě limitují. Ať už to je nízké sebevědomí nebo vůle, psychické problémy, poruchy chování, strachy, traumata a jiné…

MÁME ZKUŠENOSTI S DĚTMI S ADHD, AUTISMEM, ASPERGEROVÝM ČI TURETOVÝM SYNDROMEM, S DĚTMI V PSYCHIATRICKÉ PÉČI ČI TĚMI, KTERÉ NEVIDÍ DŮVOD, PROČ ŽÍT.

PRO DĚTI

Kurz EOV 6 – 12 let

Počet lekcí:
10
Časová náročnost lekce:
2 hodiny
Cena kurzu:
20 000,– Kč
Cena masky:
650,– Kč

V praxi využívá průměrný člověk jen 5% kapacity naší mysli. Ale každá lidská bytost má mnoho netušených schopností, které lze rozvíjet. Děti nejsou žádnou výjimkou. Pomocí metodiky EOV odhalují svůj potenciál a rozvíjejí právě ty dovednosti, které jim pomáhají na cestě jejich školním, rodinným a společenským životem.

EOV učí děti pracovat s myslí, intuicí a rozšířeným vědomím. Je to nástroj, který jim pomáhá k dosažení jejich cílů. Zároveň je učí být sebevědomější, posilují vůli a mění vztah nejen samy k sobě, ale i k přírodě a ostatním lidem.

Díky intenzivnímu zapojení rodičů do kurzu a získáním doporučení na práci s konkrétním dítětem se mění a posouvá celý rodinný systém.

Stačí vyplnit formulář a my už vás kontaktujeme!

Kurz EOV 13 – 21 let

Počet lekcí:
10
Časová náročnost lekce:
2 hodiny
Cena kurzu:
20 000,– Kč
Cena masky:
650,– Kč

Tento kurz je identický s kurzem EOV pro děti ve věku 6 – 12 let s tím rozdílem, že se s aktivací EOV pracuje až od 4. lekce. Důvodem je větší racionalita, která není v případě práce s myslí a intuicí tak žádoucí.

Doporučení získávají nejen rodiče, ale i sám student, který je již schopen se jimi vědomě řídit.

Stačí vyplnit formulář a my už vás kontaktujeme!

KURZ EOV 2 PRO DĚTI

Počet lekcí:
10
Časová náročnost lekce:
1 hodina
Cena kurzu:
10 000,– Kč

Tento kurz je určený pro děti či dospívající, kteří již prošli kurzem EOV.

V tomto kurzu se usiluje o to, aby student ještě více prohloubil své znalosti a schopnosti práce s myslí, intuicí a EOV. Pracujeme také na propojení pravé a levé mozkové hemisféry.

Nadstavbou a hlavním tématem lekcí je vědomé spojení našich tří Já:

1.​ Lidské Já – naše materiální tělo, nedokonalá, omezující část.
2.​ Dokonalé Já – naše energetické tělo, dokonalá část na úrovni Ducha.
3.​ Božské Já – naše esenciální tělo, naše Bytí.

Cílem je žít v těchto třech rovinách existence vědomě tak, abychom je využívali pro své dobro, ale zároveň abychom byli schopni fungovat a rozumět světu kolem nás.

Počet dětí v jednom kurzu je 2 až 3!

Stačí vyplnit formulář a my už vás kontaktujeme!

PRO DOSPĚLÉ

Kurz EOV PRO DOSPĚLÉ

Počet lekcí:
10
Časová náročnost lekce:
2 hodiny
Cena kurzu:
20 000,– Kč
Cena masky:
650,– Kč
Proč je kurz EOV pro dospělé odlišný od kurzu EOV pro děti?
 
Kurz EOV pro děti tak, jak je nastaven, je z pohledu generální ředitelky Viendo por el Mundo, Verenice Carvajal, pro práci s dospělými NEDOSTATEČNÝ!!! Jen velmi malé procento dospělých totiž dokáže aktivovat přirozeným způsobem EOV. 
 
Proto je v novém formátu kurzu pro dospělé použita jiná metodika než u dětí, stále založená na zpracování 10 důležitých podvědomých obrazů, ale nově doplněna o relaxační, čistící a meditační cvičení, která slouží výhradně pro tento kurz a pomáhají nejen k aktivaci EOV, ale dochází skrze ně i k dalším pozitivním změnám, které se propisují do života daného člověka.
 
Změna formy kurzu má tyto dva hlavní důvody:
 
1) Dospělí potřebují jít více do hloubky a je třeba je vést k tomu, aby byli schopni pochopit původ, který zapříčinil nastavení jejich podvědomých obrazů. U dětí není tak důležité tento původ znát, protože si na svých špatných vzorcích ještě nepostavili tolik negativních zážitků a mohou tyto vzorce snadno nahradit novými, těmi ideálními.

2) Dospělí se potřebují znovu napojit na svou pravou, věčnou, skutečnou identitu. Tu, kterou měli před narozením do hmotného těla, tu, kterou budou mít i nadále, až jejich hmotné tělo přestane na úrovni materiálního světa existovat. Tuto skutečnou identitu po narození postupně ztrácíme vlivem způsobu výchovy nejen doma, ale i ve škole, ve společnosti, v práci atd. Jednoduchým a účinným způsobem, jak se znovu napojit na své Skutečné Já, je pracovat na rozšíření svého vědomí. Děti a teenageři jsou stále blízko svému Skutečnému Já a z tohoto důvodu není třeba u nich některé další techniky a cvičení aplikovat.

 
 
 
 

 

 

Stačí vyplnit formulář a my už vás kontaktujeme!
PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

KURZ EOV 2 PRO DOSPĚLÉ

Počet lekcí:
10
Časová náročnost lekce:
1,5 hodiny
Cena kurzu:
20 000,– Kč
Cena masky:
650,– Kč

Příroda nás vybavila dvěma mozkovými hemisférami. Každá z nich má ale jiné schopnosti. V posledních třech stoletích jsme dávali více přenost té levé, logicky a analyticky orientované hemisféře. Díky tomu jsme si dopomohli k vysokému životnímu standardu a rafinovaným technologiím. Logika nám ale dovoluje pracovat vždy jen se známými fakty, které nutně musejí být neúplná, jinak by přece nebyl žádný vývoj ani výzkum. Podívat se za hranice neznámého dokáže jen intuice. Proto jsou naše kurzy zaměřené nejen na práci s intuicí, ale i schopnost osvojovat si celostní myšlení a výrazněji rozvíjet potenciál pravé hemisféry, té kreativní a intuitivní.

Mentálními technikami vědomě v lekcích propojujeme naše tři Já:

1.​ Lidské Já – naše materiální tělo, nedokonalá, omezující část.
2.​ Dokonalé Já – naše energetické tělo, dokonalá část na úrovni Ducha.
3.​ Božské Já – naše esenciální tělo, naše Bytí.

Cílem je naučit se žít v těchto třech rovinách existence vědomě tak, abychom je využívali pro své dobro, ale zároveň abychom byli schopni fungovat a rozumět světu kolem nás. Cílem je osvojit si představu, že jsme tvůrci své vlastní reality, že neseme odpovědnost za vše, co prožíváme, i za to, jak s tím nakládáme.

Vědomé propojení těchto tří částí přináší:

1. Na úrovni materiálního těla budeme:
● ​citlivější ke všem vjemů z hmotného světa, protože naše lidská část bude pročištěná.
● ​silnější, hbitější, šikovnější, zručnější a schopnější díky přítomnosti naší dokonalé části.
● ​vědomě a smysluplně žít svůj záměr na Zemi.

2. Mysl bude:
● ​lépe uvažovat
● ​více intuitivní. Získáme tím přístup ke znalostem z jiných rovin existence, které se lidská část skrze svých 5 smyslů nenaučila.
● ​moudrá, protože Bytí má netušené znalosti a schopnosti.

3. Emoce budou:
● ​vyrovnanější, ne tak výbušné.
● ​podporovat laskavost ke všem a ke všemu
● ​budeme empatičtější

4.​ Vědomí bude:
● ​otevřené, opustí limitující představy o životě.
● ​napojené na vyšší úroveň vědomí, kdy člověk sám sebe bude vnímat jako součást všeho, ne jen tohoto materiálního světa, ale i celého vesmíru.

 

Tento kurz je určený nejen pro děti, ale i dospělé. U dospělých není podmínkou projít si kurzem EOV 1, neboť k němu není nutné mít aktivované extraokulární vidění (EOV).

Kurz si lze projít samostatně, ale doporučený počet účastníků je 2 – 3.

V případě, že jste rodič dítěte, které již prošlo kurzem EOV, pak doporučujeme si tento kurz projít společně. Zároveň je pro rodiče dětí v kurzu poskytnuta sleva 10%.

Stačí vyplnit formulář a my už vás kontaktujeme!
PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

Workshop PROČ JÁ?

BRNO, PARDUBICE, PRAHA a DALŠÍ
počet volných míst:
4
Časová náročnost lekce:
6 hodin
Cena kurzu:
140 EUR / 3 000,– Kč

Ptáte se někdy PROČ JÁ? Proč se mi opakují stále stejné věci dokola? Proč nemám to, co chci? Proč ve mně lidé vzbuzují pocit křivdy, ponížení, méněcennosti? Proč si přitahuji stále stejné partnery? Proč mám pocit, že za všechno můžu já? Proč mám strach z nedostatku peněz a možná také proč, když všechno mám, se necítím šťastný/šťastná?

Na to, jak dokonale funguje zákon přitažlivosti a jak si SPRÁVNĚ PŘÁT, aby fungoval ve váš prospěch…  na to vám odpoví právě tento odpolední workshop 🙂

Dotkneme se tématu lásky, zdraví, úspěchu, peněz a odpuštění, které není vždy dobře pochopeno a uchopeno. V praktické části si účastníci projdou transformační meditací 10 těl, která nám efektivně pomáhá rozklíčovat a odstranit negativní emocionální zátěže, které nás v přítomnosti ovlivňují a brání nám žít nebo mít to, co chceme.

Časové rozmezí workshopu: 6 hodin

Místo konání:

07. 6. BRNO od 13:00 – 19:00

19. 10. PARDUBICE od 9:30 – 15:30

08. 11. PRAHA od 14:00 – 20:00

Kromě vypsaných termínů je možné poptat tento workshop také na individuální termín pro skupinky pro 5 až 8 osob v místě bydliště či pracoviště. Ideální pro uzavřené skupinky přátel nebo teambuilding, které se chtějí zaměřit na osobnostní rozvoj a duševní zdraví. 

Stačí vyplnit formulář a my už vás kontaktujeme!
PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

KURZY s Vere Carvajal 2024

červen/červenec 2024
počet volných míst:
10

Generální ředitelka mexické asociace Viendo pro el Mundo, pravidelný host Jaroslava Duška v Duši K a Petra Horkého v Hausbotalku, naše skvělá učitelka a úžasná bytost, díky které máme metodiku EOV v České republice, bude opět v Praze létě 2024! Rezervujte si své místo s předstihem!

Rozhodně je z čeho vybírat!

KURZ AURAS

Cílem je:

  • Rozvinout techniky mimosmyslového vnímání a práce s rozšířeným vědomím nad možnosti běžné populace.
  • Naučit se vidět auru a načítat z ní osobnost, zdravotní stav, emoce, mentalitu a úroveň vědomí jiných osob.
  • Osvojit si techniku „andělské terapie” a na jejím základě umět doporučit druhé osobě konkrétní změny, na základě kterých dojde k potřebnému zlepšení v různých aspektech a oblastech jeho života.
  • Umět určit, zda již zemřelá osoba (resp. její duše) odešla do světla či nikoliv a je tedy třeba jí tam pomoci. Naučit se techniku odvedení duše, která opustila fyzické tělo, aby odešla do světla, k Bohu, do stavu plného vědomí.

Ke každému tématu je detailní technika, jak cvičení realizovat:

  • Meditace pro vidění aury a energetického čištění – nejen vlastního, ale i jiných.
  • Meditace pro vidění duše zemřelého a její vyprovození do světla.

Délka kurzu: 2 dny

Cena: 12 500,- Kč

Termíny :

19. – 20. 7. 2024

Místo konání: ČAKOVICE (TÝNEC NAD SÁZAVOU)

Podmínkou není účast na jiném kurzu ani znalost dané tématiky. 

CESTA LÁMŮ

Stejně jako lámové, kteří se vydávají na cestu k vrcholu té nejvyšší himalájské hory, kde nachází věčné štěstí, tak prochází svou životní pouť každá Duše. Tento kurz nám ukáže a zvědomí tu naši cestu.  Jak od utrpení a bolesti, které možná prožíváme, můžeme dojít k naplněnému a šťastnému životu, který bychom mohli žít.

Cílem kurzu je:

  • cesta k vědomějšímu životu, skrze naše pravé Já
  • větší emocionální vyrovnanost
  • umět lépe čelit překážkám
  • naučit se žít přítomný okamžik

Přijmi 7 výzev a dosáhni věčného štěstí…na cestě z nevědomí do vědomí…vrátíš se nebo jdeš s námi až na vrchol? Během 7 etap na cestě Himalájemi budeme zdolávat překážky a nástrahy a zbavovat se zátěží, které si neseme, abychom se mohli setkat s naším skutečným Já.

Délka kurzu: 2 dny

Cena: 12 500,- Kč

Termín :

21. – 22. 7. 2024

Místo konání: ČAKOVICE (TÝNEC NAD SÁZAVOU)

Podmínkou není účast na jiném kurzu ani znalost dané tématiky. 

KURZ NA LEKTORA EOV 2

Tento kurz je návazným lektorským kurzem a je určen výhradně pro lektory EOV pro děti, certifikované pod hlavičkou Viendo por el Mundo. V praxi ho lze využít pro práci s dětmi i dospělými.

Obsah kurzu je zaměřen nejen na práci s intuicí, ale i schopnost osvojovat si celostní myšlení a výrazněji rozvíjet potenciál pravé hemisféry, té kreativní a intuitivní.

Mentálními technikami vědomě propojujeme naše tři Já:

1.​ Lidské Já – naše materiální tělo, nedokonalá, omezující část.
2.​ Dokonalé Já – naše energetické tělo, dokonalá část na úrovni Ducha.
3.​ Božské Já – naše esenciální tělo, naše Bytí.

Cílem je naučit se žít v těchto třech rovinách existence vědomě tak, abychom je využívali pro své dobro, ale zároveň abychom byli schopni fungovat a rozumět světu kolem nás. Cílem je osvojit si představu, že jsme tvůrci své vlastní reality, že neseme odpovědnost za vše, co prožíváme, i za to, jak s tím nakládáme.

Délka kurzu: 3 dny

Cena: 20 000,- Kč

Termín :

19.- 21. 6. 2024

Místo konání: ČAKOVICE (TÝNEC NAD SÁZAVOU)

Stačí vyplnit formulář a my už vás kontaktujeme!
PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

EOV RESTART pro dospělé 2

29.- 31. 08. 2024
počet volných míst:
8
Cena kurzu:
15 000,– Kč

Jde o návazný kurz na EOV RESTART PRO DOSPĚLÉ nebo na individuální kurz EOV 1 pro dospělé.

Je určen pro ty, kteří chtějí ještě více poznat sami sebe. Obsah kurzu je zaměřen na emocionální vyrovnanost, celostní myšlení a zároveň rozvoj potenciálu pravé mozkové hemisféry, té kreativní a intuitivní. Hlavním cílem je osvojit si představu, že jsme tvůrci své vlastní reality, že neseme odpovědnost za vše, co prožíváme, i za to, jak s tím nakládáme.

Mentálními technikami budeme vědomě propojovat naše tři Já:

1.​ Lidské Já – naše materiální tělo, nedokonalá, omezující část.
2.​ Dokonalé Já – naše energetické tělo, dokonalá část na úrovni Ducha.
3.​ Božské Já – naše esenciální tělo, naše Bytí.

Cílem je naučit se žít v těchto třech rovinách existence vědomě tak, abychom je využívali pro své dobro, ale zároveň abychom byli schopni fungovat a rozumět světu kolem nás. 

Délka kurzu: 3 dny

Cena: 15 000,- Kč (v ceně je coffee break)

! Cena nezahrnuje ubytování a stravu ! 

Nabízíme možnost ubytování v místě konání kurzu. K dispozici je 5 dvoulůžkových pokojů.

Cena: 850,- Kč / noc vč. snídaně plus strava – oběd a večeře á 400,- Kč/os.

Ubytování v místě není podmínkou, ale přesto tuto variantu doporučujeme. Kurz je velmi intenzivní a je vhodné mít po celém dni čas a klid pro sebe a nenavracet se do každodenní rutiny.

K dispozici je bazén, sauna a vířivka.

Minimální počet účastníků pro konání kurzu je 4, max. 10 

Časový harmonogram:

Vzhledem k náročnosti programu je část dne určena pro práci a část k relaxaci.  

Čtvrtek 10:00 – 13:00 a 14 – 16:00

Pátek a sobota 09:00 – 14:00

Místo konání: Čakovice (u Prahy), Týnec nad Sázavou

Stačí vyplnit formulář a my už vás kontaktujeme!
PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

EOV RESTART pro dospělé

03.- 06. 10. 2024 a další
počet volných míst:
5
Cena kurzu:
25 000,– Kč

Potřebujete se v životě nakopnout? Posunout se dál nebo něco změnit? Nebo vás jednoduše láká EOV? 

Pak jste tu správně 🙂 Zastavte se a věnujte si 4 plné dny práce sami na sobě a odhalte kouzlo mexické metodologie EOV pro dospělé!

Harmonogram:

pracujeme v małé skupince v nádherném a klidném soukromém prostředí, obklopeni přírodou a zvířaty.

čtvrtek – neděle: denně 9 – 14 a 15:00 – 17:00.

V rámci INTENZIVNÍHO EOV RESTARTU se zaměříme na teorii a metodologii EOV pro dospělé a zpracování 10 základních podvědomých obrazů, které do značné míry mohou ovlivňovat to, co se nám v životě děje a způsob, jak vnímáme nejen sami sebe, ale i druhé. Budeme pracovat s myslí, rozšířeným vědomím a extra okulárním viděním. Podíváme se na příčiny našich podvědomých nastavení skrze 3 unikátní transformační meditace 10 těl, které do hloubky čistí nejen strachy, ale i traumata nebo emocionální zátěže. Chcete-li se zbavit všeho, co vás blokuje či omezuje, pak jste na správné cestě. Buďte otevření a změny se dostaví přesně tam, kde budete potřebovat.

Místo konání:

Čakovice (u Prahy), Týnec nad Sázavou

Cena: 25 000,- Kč

Intenzivní kurz EOV pro dospělé: 25 000,- Kč. V ceně je dopolední i odpolední coffee break.

Cena nezahrnuje ubytování a stravu. 

Nabízíme možnost ubytování v místě konání kurzu. K dispozici jsou 4 dvoulůžkové pokoje. Cena: 850,- Kč / noc vč. snídaně plus strava – oběd a večeře á 400,- Kč/os.

Ubytování v místě není podmínkou, ale přesto tuto variantu doporučujeme. Kurz je velmi intenzivní a je vhodné mít po celém dni čas a klid pro sebe a nenavracet se do každodenní rutiny.

K dispozici je bazén, sauna a vířivka.

Minimální počet účastníků pro konání kurzu je 4, max. 10 

Stačí vyplnit formulář a my už vás kontaktujeme!
PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

INSTRUKTORSKÉ

Kurz na lektora EOV PRO DĚTI

22.- 25. 08. 2024
počet volných míst:
5
Cena kurzu:
45 000,– Kč

Chcete s námi šířit jedinečnou mexickou metodologii Viendo por el Mundo a za tímto účelem vzdělávat děti a stejně jako my poskytovat kurzy rozvoje mysli, vnímání a extraokulárního vidění (EOV)? Pak jste tu správně 🙂

Ukončením kurzu „Instruktor mentálního rozvoje, vědomí a extraokulárního vidění 1” bude zájemce kvalifikován jako „Instructor VEO Pre – Certificado” (tedy Instruktor EOV před certifikací).  Pro získání statutu „Instructor VEO Certificado” (Certifikovaný Instruktor EOV”) je pak nutné ještě ve lhůtě 8 měsíců od ukončení kurzu splnit požadovanou praxi s 5 dětmi, u kterých je nutné aktivovat EOV. 

V ceně je zahrnutý kurz, veškeré potřebné materiály a pomůcky, včetně coffee breaků. Kurz probíhá všechny 4 dny v časovém rozmezí od 9 do 14:00 a od 15 do 18:00. Kromě toho, že Vás v kurzu naučíme metodologii EOV, zkusíte si sami rozvinout mimosmyslové vnímání – extra okulární vidění, projdete si zpracováním série podvědomých obrazů, které mohou ovlivňovat Váš vztah nejen k sobě, ale i k okolí a zároveň si projdete unikátní transformační meditací 10 těl, která do hloubky čistí nejen strachy, ale i traumata nebo emocionální zátěže.
 
V ceně kurzu není zahrnuté jídlo a ubytování, které si hradí každý účastník sám.
 
K účasti na kurzu je také nutné sehnat si min. 1 dítě ve věku 6- 12 let do odpolední praxe na kurzu, se kterým bude každý instruktor následně pokračovat v práci doma pro splnění požadované praxe. 
 
Místo konání: ČAKOVICE u Prahy (Týnec nad Sázavou)
 
Další termíny:

28. 11.- 01. 12. 2024

 
NEJSTE SI JISTI, JESTLI JE LEKTORSKÝ KURZ SKUTEČNĚ PRO VÁS? VYZKOUŠEJTE SI METODIKU EOV NEJPRVE SAMI NA SOBĚ FORMOU OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE PRO DOSPĚLÉ https://kurzyeov.cz/kurzy/restart/
 
 
 

 

 

Stačí vyplnit formulář a my už vás kontaktujeme!
PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

Rozvojový workshop pro lektory EOV

15., 22. a 29. 3.
počet volných míst:
12
Cena kurzu:
300,– Kč

Rozvojový workshop se uskuteční on-line a je o:
 
– sdílení zkušeností
– vysvětlení nejasností týkajících se jednotlivých doporučení
– technika práce s meditacemi 10 těl
 
a mnohé další…. 🙂
 

 

 

Stačí vyplnit formulář a my už vás kontaktujeme!
PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Připravujeme

Facebook

Kurzy EOV️ před 2 měsíce

Dneska to tady je samá princezna 😍👸🏻

13
Kurzy EOV️ před 3 měsíce

Po delší době zase na domácí půdě 😍…workshop Proč já? Děkujeme 🙏

13
1 Comments
Kurzy EOV️ před 3 měsíce

Máme 7 nových lektorů s dostatečnou praxí na to, aby mohli naší metodikou (EOV 1) provázet i dospělé ☺️🥳 Certifikované lektory si můžete v místě svého bydliště najít na našem webu 👉 https://kurzyeov.cz/nasi-lektori/ Proč je forma kurzu pro dospělé jiná než pro děti? Má to tyto dva hlavní důvody: 1) Dospělí potřebují jít více do hloubky a je třeba je vést k tomu, aby byli schopni pochopit původ, který zapříčinil nastavení jejich podvědomých obrazů. U dětí není tak důležité tento původ znát, protože si na svých špatných vzorcích ještě nepostavili tolik negativních zážitků a mohou tyto vzorce snadno nahradit novými, těmi ideálními. 2) Dospělí se potřebují znovu napojit na svou pravou, věčnou, skutečnou identitu. Tu, kterou měli před narozením do hmotného těla, tu, kterou budou mít i nadále, až jejich hmotné tělo přestane na úrovni materiálního světa existovat. Tuto skutečnou identitu po narození postupně ztrácíme vlivem způsobu výchovy nejen doma, ale i ve škole, ve společnosti, v práci atd. Jednoduchým a účinným způsobem, jak se znovu napojit na své Skutečné Já, je pracovat na rozšíření svého vědomí. Děti a teenageři jsou stále blízko svému Skutečnému Já a z tohoto důvodu není třeba u nich některé další techniky a cvičení aplikovat.

26
1 Comments
Kurzy EOV️ před 3 měsíce

Dneska se u nás zastavil pošťák…s odměnou 😍❤️ děkujeme!

32
1 Comments
Kurzy EOV️ před 3 měsíce

Naše Terezka má dneska narozeniny…a my máme přání jediný…ať je ve tvém životě vše tak, jak si přeješ…a ještě mnohem víc 😉😘❤️🥳

42
10 Comments
Kurzy EOV️ před 3 měsíce

Věk je jen číslo! 🥳 Kdo nezkusí, nepochopí 😎

53
4 Comments
chevron-down